Hakkımızda

2006 yılında Kıvanç Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin (Kıvanç Enerji) kuruluşuyla temelleri atılan Kıvanç Enerji Grubu, enerji sektörünün farklı alanlarında hizmet sunan bir şirketler topluluğudur. Kıvanç Enerji Grubu, Kıvanç Enerji tarafından yürütülen elektrik üretimi ve satışı başta olmak üzere enerji sektörünün farklı alanlardaki faaliyetleri ile entegre bir hizmet karması sunmaktadır.

Kıvanç Enerji Grubu; “Elektrik Üretimi”, “Elektrik Satışı ve Ticareti”, “Enerji Santrallerinin İnşası ve İşletmesi” olmak üzere üç farklı alanda faaliyet göstermektedir. Kıvanç Enerji sürdürülebilirliğe her yönüyle katkı sağlayan projeler gerçekleştirme ilkesiyle hareket etmekte, elektrik üretim portföyünde yenilenebilir kaynak payını artırarak kaynak çeşitlendirmesine gitme hedefi ve vizyonu doğrultusunda yatırımlarına devam etmektedir.

Kıvanç Enerji, Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının en verimli düzeyde kullanılarak ekonomimize kazandırılabilmesi için çalışmalarımızı sürdürmektedir. Şirketimiz, ülkemizin yüksek potansiyele sahip olduğu alanlardan Güneş, Rüzgâr ve Hidroelektrik enerjisi alanında yatırım yapmaktadır.

Kıvanç Enerji Grubu bünyesinde hâlihazırda işletmede üç adet Hidroelektrik Enerji Santrali, iki adet, Rüzgâr Enerjisi Santrali ve bir adet Güneş Enerjisi Santrali Projesi bulunmaktadır. Toplam lisans gücümüz 188,15 MWe 230,40 MWm olup, 145,47 MWe 118,20 MWm’lık kısmı üretime devem etmektedir. Ayrıca grup bünyesinde işletmede 19.840 MWp Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali bulunmaktadır. Projelerin tamamı işletmeye geçtiğinde grubumuz toplamda 230,40 MW Kurulu güce ulaşacaktır.